• Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Nedir ?

İşyerlerinde acil durumlarda oluşturulması gereken kriz masasını ve üyelerinin eğitilmesini, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlamayı ve kontrol etmeyi ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin eğitimlerini gerçekleştirebilecek nitelikte eğitmen yetiştirilmesini sağlar

 

Ne Öğreniyoruz ?

Yönetim tanımları

Yönetim kavramı

Olay yönetimi

Acil durum yönetimi

Kriz yönetimi

Afet yönetimi

Afet yönetimi ve aşamaları

Afet tanımı ve çeşitleri

Afet -acil durum arasındaki farklar

Afet yönetimi özellikleri ve ilkeleri

Afet yönetiminin aşamaları

Afet risk ve zararlarının azaltılması

Afetlere hazırlık

Afetlere Müdahale

Afet iyileştirmesi

Afet ve acil durum servisleri

Eğitim ve projeler

Afet haberleşmesi

Acil Durum Yönetimi

Mevzuat

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

İlk yardım yönetmeliği

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği

Makine emniyeti yönetmeliği

Asansör bakım ve işletme yönetmeliği

Okullarda afet ve acil durum yönetimi planı-

AFAD

Hastane afet ve acil durum planları yönetmeliği

Tehlike sınıfları tebliği

Etkili ve sonuç alıcı bir planın hazırlanmasına yönelik esaslar

Plan ve planlama kavramları

Planlamanın önemi ve ilkeleri

Plan hazırlık süreci

Kapsam belirleme ve düzenleme

İşyerlerinde acil durum planı hazırlanması

Acil durum planı kavramı ve amaçları

Acil durum yönetimi aşamaları

Acil durumlara yönelik yükümlülükler ve sorumluluklar

Acil durum planı içeriği ve ekleri

Acil durum planlaması aşamaları

Acil durumların belirlenmesi ve acil durum temel risk analiz raporunun hazırlanması (Tehlike, maruziyet ve savunmasızlık kavramları)

Tehlike profilinin hazırlanması ve senaryoların oluşturulması

Deprem, Heyelan, çığ ve sel baskını, Yangın

Asansör kazaları

İşyeri kazaları

Elektrik kesintileri

Gıda zehirlenmeleri

Yıldırım düşmesi

Terörist saldırıları

Şüpheli paket bırakılması

Çalışan odaklı acil durumlar

Sızıntı ve kirlilik

Fırtına veya hortum

Büyük çapta hırsızlık

Sabotaj

Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması

Organizasyon teşkili ve görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması

Müdahale ekipmanlarının hazırlanması, bulunacakları yerlerin belirlenmesi(acil durum istasyonları),kullanım eğitimi ve bakımlarının planlanması

Uyarı işaretlerinin ve yazılarının konulması

Müşteri ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi

Güvenli yer/toplanma noktalarının belirlenmesi ve işaretlenmesi

Uyarı sisteminin tesisi ve yapılacak anonsların belirlenmesi

HaberleşmeMüdahale ve tahliye yöntemleri

Kat planlarının hazırlanması ve sorumluların belirlenmesi

İşaretlemelerin yapılması

Alarmın duyulmasını müteakip yapılacak işlemler ve tahliye planlaması(Engelli, çocuk, ziyaretçiler, müşteriler dâhil)Güvenli yer/toplanma noktasında yapılacak işlemler

Arama-kurtarma çalışmaları

Raporlama

Acil durumun sona ermesinden sonra yapılacak isler

Eğitim ve tatbikatların planlanması, kayıtların tutulması

Kontrol ve denetimNasıl yapılır?

Kontrol formu hazırlanması

Geri bildirim

Acil durumlarda basın ve halkla ilişkiler

 

 

Nerede ?

Başkent Üniversitesi BEDAM bünyesinde oluşturulan uzaktan eğitim sistemi ve aylık düzenlenen webinar programları ile eğitim gerçekleştirilmektedir.

 

Nasıl ?

 

Uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde özel olarak oluşturulan videolar, içerikler ve örnek dokümanların hepsine sistem içerisinden ulaşıp indirebilir, istediğiniz zaman seyredebilir ve aylık webinarlar içerisinde eğitmenlerimize sorularınızı yönelterek eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.

 

Ne Zaman ?

 

Eğitimlerimize istediğiniz zaman kayıt olup, öğrenmeye başlayabilirsiniz.

 

Kimler bu kursa katılabilir ?

 

İş güvenliği uzmanları,

İş güvenliği teknikerleri,

İşletmelerde görev yapan Acil durum ekip liderleri,