• Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00

3. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

3. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Nedir ?

3.  Seviye Yangın Eğitici Eğitimi, 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek etkinliğe sahip eğitmen yetiştiren eğitimimizdir.

 

Ne Öğreniyoruz ?

Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını ve binaların tehlike sınıflarını,

Kaçış yolu sayısı ve genişliklerini, kullanıcı yükü ve katsayılarını,

Kaçış merdivenlerinin, özellik ve standartlarını,

Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemlerini, 

Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerini, 

Duman kontrol sistemlerini, 

Dedektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensiplerini ve standartlarını, 

Otomatik algılama sistemi gereken binaları, 

Sulu söndürme ( ıslak, kuru) sistemlerini, bu sistemler için su ihtiyaçlarını hesaplayabilir, sprinklerin çeşitlerini ve kapasitelerini, 

Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemlerini, 

Yangın dolaplarının, Hidrantların, Yangın pompalarının, özelliklerini, standartlarını ve su ihtiyaçlarını hesaplamayı, 

Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluk ve kontrolünü,

 LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir, 

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıflarını, 

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilmeyi, 

2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken ACİL DURUM PLANLARINI hazırlar, kontrol ve revize edebilmeyi,

Acil eylem planlarındaki, yangın postalarına eğitim verip, eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verebilirsiniz.

Talepler doğrultusunda, YANGIN RİSK ANALİZİ yapabilir ve analiz sonucunda YAZILI RAPOR sunabilirsiniz.

Talepler doğrultusunda, BİNALARDA, YANGIN GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI yapabilirsiniz.

 

Nerede ?

Başkent Üniversitesi BEDAM bünyesinde oluşturulan uzaktan eğitim sistemi ve aylık düzenlenen webinar programları ile eğitim gerçekleştirilmektedir.

 

Nasıl ?

 

Uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde özel olarak oluşturulan videolar, içerikler ve örnek dokümanların hepsine sistem içerisinden ulaşıp indirebilir, istediğiniz zaman seyredebilir ve aylık webinarlar içerisinde eğitmenlerimize sorularınızı yönelterek eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.

 

Ne Zaman ?

 

Eğitimlerimize istediğiniz zaman kayıt olup, öğrenmeye başlayabilirsiniz.

 

Kimler bu kursa katılabilir ?

 

İş güvenliği uzmanları,

İş güvenliği teknikerleri,

İşletmelerde görev yapan Acil durum ekip liderleri,

İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde en az 3 yıldır görev yapan birim sorumluları,

En az ön lisans mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olan işletme çalışanları,

En az lise mezunu olan ve Yangın güvenliği ( portatif yangın söndürme tüpleri bakım, onarım, satışı yapanlar) konusunda görev yapan profesyoneller,